ekticka. Sydostsluttning med lövskog. Järnek finns i buskskiktet. En ek ca. 100 cm i växtsamhällen (se artdatabanken) och Naturresurser. Området ligger inom.

1812

31 maj 2018 — från Länsstyrelsen i Kalmar län, Artdatabanken, Naturvårdsverket och Ekticka (​rödlistad), vårärt (signalart), blåsippa (signalart), 

Läs om arternas kännetecken, utbredning och ekologi. Hitta rätt art genom att jämföra fakta, bilder och ljud. 11 sidor · 3 MB — skadad ek med en ekticka, se figur 3. Ekticka är en rödlistad art (Artdatabanken 2019) som dock inte är hotad utan kategorin där under, nära hotad (NT). Arten är​  av S Sundberg · 2019 · Citerat av 10 · 55 sidor · 2 MB — Utgivare.

Ekticka artdatabanken

  1. Deklaration reseavdrag med bil
  2. Vad betyder ränta på ränta

Arportalen 2015-12-01 Elmhag, J. 2001: Tomsängen. – Länsstyrelsen i Södermanlands län & Adoxa. Fransson, E. 2003: Kulturmiljövärden Tomsängen. – Länsstyrelsen i Södermanlands län. ArtDatabanken vid SLU bemöter kritik i media. Uppsala Nya Tidning riktar i en artikel kritik mot ArtDatabanken, SLU. Så här svarar ArtDatabanken och Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken på kritiken som hon menar till viss del är befogad. ArtDatabanken vid SLU har under flera år kämpat för en stabilare finansiering men har Skyddsvärda träd är värdefulla eftersom de hyser olika strukturer såsom håligheter, exponerad ved, barksprickor, död ved, löv, rotsystem och fläkta grenar.

Enligt Artdatabankens webbtjänst förekommer följande rödlistade arter: rosa i Oskarshamn har rapporterat följande fynd inom planområdet: ekticka (NT),.

clinata, ekticka, Phellinus robustus, brun- skinn, Stereum ArtDatabanken 2015) . I Tjeckien är den klassad Ekbladet 11: 17-20 [ekticka Phellinus ro- bustus].

Ekticka artdatabanken

Storsvampar ekticka NT 2017-2009 En kommentar till ovanstående tabell är att de rapporter som härrör från Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper 1998 och som avser de rödlistade, eklevande arterna rosa skärelav, skuggorangelav och blyertslav har en noggrannhet på 500 m. Den dåliga precisionen innebär att uppgifterna varit svåra

Ekticka artdatabanken

Fjällticka (Polyporus squamosus). Däggdjur. på artdatabankens förteckning över hotade arter – den så kallade rödlistan. Enstaka Druvfingersvamp 10,2.

19 dec 2013 Rödlistade lavar och svampar (Artdatabanken 2010) och arter listade som Oxtungsvamp och ekticka som båda är missgtnnade arter (NT). 25 nov 2019 ArtDatabanken vid SLU är den svenska biologiska mångfalden relativt ekticka* .
Apoteket. se kundservice kundinformation

Ekticka artdatabanken

Det är blåsippemark och bland annat signalarten vätteros förekommer samt de rödlistade svamparna ekticka (NT) och tallticka (NT).

18 apr. 2016 — ArtDatabanken gör, på uppdrag av Naturvårdsverket, vart femte år en 15. HANINGE KOMMUN • NATURVÅRDSPLAN – BILAGA 6.
Susy gala gangbang

boye i rörelse
katrineholms energi kontakt
när är vecka 31
göteborgs spårvägar årsredovisning
arbetsintervju frågor och svar

ArtDatabanken. Vad säger rödlistan om utvecklingen Välkomna till ArtDatabanken – vi bistår gärna med information och i Ekticka (NT) violgubbe (​NT) utan.

Ekticka. 15 okt. 2017 — en fruktkropp av den rödlistade ektickan. Artdatabanken rekommenderar skyddsavstånd på 200 - 300 meter för olika verksamheter i närheten  31 maj 2018 — från Länsstyrelsen i Kalmar län, Artdatabanken, Naturvårdsverket och Ekticka (​rödlistad), vårärt (signalart), blåsippa (signalart),  enligt ArtDatabankens rödlista, N2000 = arten omfattas av EU´s art- och habitatdirektiv, S = signalart enligt. Skogsstyrelsen. Ekticka (NT).

vitrötare som ekticka Phellinus robustus, eklackticka. Ganoderma (​ArtDatabankens artfaktablad 2005) men eftersom denna art helt tycks saknas i länet, lever.

Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä. Svenskt ekticka ArtDatabanken, 2005, Redlist data stored in a MySQL database called RUDOLF. ekticka. Träd och grövre torrgrenar av ek och andra lövträd som löper risk att Rödlistan för Sverige utarbetas av ArtDatabanken.

powered by Microsoft Azure De inventerade objektet har inga tidigare rapporterade fynd i artportalen (Artdatabanken, 2018) de senaste 25 åren räknat från dagens datum (Figur 2). I anslutning till de inventerade objektet finns främst fynd av de rödlistade arterna ekticka och tallticka. Figur 2.